444 53 67 HATTI ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında ses kayıtlarınız, bizlerle paylaşmanız halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz ile yine paylaşmanız halinde sağlık bilgisi şeklindeki özel nitelikli kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak MİKON MEDİKAL OPTİK A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenecektir.

 

2. Tanımlar

· Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
· Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sağlık verileriniz özel nitelikli kişisel veridir.
· Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
· İş Ortağı : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda detaylandırılan amaçlar ile işlenmektedir.

Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Kimlik

· Arayan Kişiye Doğru Hitap Edilebilmesi

· Aramanın Teyidi ve Arama Sayısının İstatistiksel Amaçla Tespiti

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

· Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanması ve Tanıtılması Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim

· Aramanın Teyidi ve Arama Sayısının İstatistiksel Amaçla Tespiti

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

· Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanması ve Tanıtılması Süreçlerinin Yürütülmesi

Ses Kaydı

· Arayan Kişiye Doğru Hitap Edilebilmesi

· Aramanın Teyidi ve Arama Sayısının İstatistiksel Amaçla Tespiti

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

· Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

· Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanması ve Tanıtılması Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

Finans

· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

Sağlık

· Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilebilmesi veya ilgili mevzuat gereği tarafımıza iletilebilecek talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile çağrı merkezi hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli telekomünikasyon ve santral sistemi altyapısının temini amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Sağlık verisi şeklindeki özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanızın varlığı halinde belirtilen kişi gruplarına aktarılabilecektir.

5. Yöntem ve Hukuki Sebep

Çağrı merkezi üzerinden telefon yoluyla edinilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun madde 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; sağlık verileriniz ise madde 6/2 kapsamında açık rızanızın varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya kısmen otomatik olarak toplanacaktır.

 

6. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; https://www.lensmarket.com/ sayfamızdan veya İnsan Kaynakları biriminden temin edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile [email protected] e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Bahçelievler Mah. Hanımeli Sok. Esen Apt. Blok No: 8A Bahçelievler/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

ScrollBizi Arayın